Användaravtal

Upphovsrätt

Texterna på sidan är upphovsrättsskyddade. De ska enbart användas av läkare för utskrift i samband med kommunikation med enskilda patienter. Det är förbjudet att kopiera, spara eller distribuera texterna på annat sätt än vad som angivits ovan.

Medicinskt ansvar

Det medicinska ansvaret vid användning av innehållet på Patientinfo.se och på de sidor det länkas till från Patientinfo.se åligger utan undantag den enskilde användaren. Patientinfo.se tar inget ansvar för vare sig informationstexter, dokument, eller information på de sidor som det länkas till från Patientinfo.se. Dokument som laddas upp av användare till Patientinfo.se är helt och hållet den användarens ansvar. Det är förbjudet att ladda upp dokument innehållande personuppgifter, då det skulle vara ett brott mot sekretessen.

Information rörande personuppgifter

Patientinfo.se's behandling av personuppgifterna används till att kunna fullgöra Patientinfo.se's åtaganden gentemot dig av beställd tjänst och till att upprätthålla en god kund- och registervård. Uppgifterna används också för att tillhandahålla dig kundanpassad information samt i övrigt i marknadsföringssyfte. Dina personuppgifter kommer inte att lämnas vidare till annat företag.

Patientinfo.se har rätt att behandla adekvata personuppgifter för att fullfölja de tjänster du beställt av Patientinfo.se utan särskilt samtycke. Vidare har Patientinfo.se rätt att behandla dina övriga inmatade uppgifter för att sammanställa anonym statistik över bland annat ändringar i patienttexter, tillagda länkar, egna anteckningar. Denna anonyma statistik kan presenteras på såväl Patientinfo.se's sida som i andra sammanhang.

Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, var sig det sker på automatisk väg eller inte, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, åter- vinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning, eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Enligt personuppgiftslagen har den som har lämnat sina personuppgifter rätt att få ett utdrag ur vårt register. Vi tillhandahåller ett utdrag per år till den som så önskar. Enklast är att logga in och titta på "Mina uppgifter" där uppgifterna står.